Z wielkim smutkiem i żalem, żegnamy naszego przyjaciela i współpracownika Zygfryda Klausa, który zmarł 16 lutego 2021 roku.

Był oddanym psychoterapeutą i psychologiem, do końca zaangażowany w pracę terapeutyczną z osobami dorosłymi, młodzieżą, z parami i rodzinami.


A K T U A L N O Ś C I

Witamy w Adeste!

Adeste to grupa doświadczonych psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów współpracujących ze sobą od 1999 roku. Jesteśmy jedną z pierwszych prywatnych placówek w Warszawie, oferujących psychoterapię dla osób dorosłych, młodzieży i rodzin z dziećmi. Najwyższą gwarancję usług stanowi nasze wykształcenie w zakresie psychoterapii, wieloletnie doświadczenie oraz stale podnoszone kwalifikacje i umiejętności.

W ofercie naszego Ośrodka znajdują się:

  • konsultacje psychologiczne
  • konsultacje psychiatryczne
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoterapia małżeństw i par
  • interwencje kryzysowe
  • terapie rodzinne