I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo

W związku z epidemią COVID-19, w trosce o zdrowie pacjentów i personelu, zmieniamy formułę pracy naszego zespołu i zapraszamy osoby potrzebujące pomocy na konsultacje oraz sesje terapeutyczne online lub przez telefon.

Prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym terapeutą w celu ustalenia formy dalszego kontaktu.


Zespół psychoterapeutów Adeste zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i narażenia pracowników medycznych na długotrwały stres oraz sytuacje przekraczające możliwość radzenia sobie, oferuje bezpłatne wsparcie telefoniczne dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, laborantów oraz innych pracowników zaangażowanych w niesienie pomocy osobom zarażonym wirusem COVID-19.

Terapeuci będą dyżurować przy telefonie od poniedziałku do piątku w godzinach 15-20.

Harmonogram dyżurów dla personelu medycznego:

 • poniedziałek: Katarzyna Szafranko, tel. 605 480 099
 • wtorek: Beata Podgórska, tel. 607 774 362
 • środa Jadwiga Mrozowicka, tel. 601 410 449
 • czwartek: Elżbieta Sanigórska, tel. 501 655 821
 • piątek: Zygfryd Klaus, tel. 600 140 144

A K T U A L N O Ś C I

Witamy w Adeste!

Adeste to grupa doświadczonych psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów współpracujących ze sobą od 1999 roku. Jesteśmy jedną z pierwszych prywatnych placówek w Warszawie, oferujących psychoterapię dla osób dorosłych, młodzieży i rodzin z dziećmi. Najwyższą gwarancję usług stanowi nasze wykształcenie w zakresie psychoterapii, wieloletnie doświadczenie oraz stale podnoszone kwalifikacje i umiejętności.

W ofercie naszego Ośrodka znajdują się:

 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje psychiatryczne
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia małżeństw i par
 • interwencje kryzysowe
 • terapie rodzinne