Psychoterapeuta Warszawa Ochota

Beata Podgórska

psychoterapeuta, pedagog

W gabinecie w Warszawie na Ochocie prowadzę: psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, psychoterapię par, terapię rodzinną, konsultacje rodzicielskie.

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończyłam również całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu systemowym w ośrodku Synapsis w Warszawie, Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin w podejściu psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie (czwarty rok).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (20lat), w przedszkolach, szkołach specjalnych, w Domu Małego Dziecka, w żłobkach (10 lat). Odbyłam staże: w Pracowni Terapii i Rozwoju (w zakresie psychoterapii par i rodzin), w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dla Dorosłych w Tworkach.
Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

  • Przyjmuję: Warszawa-Ochota, ul.  Korotyńskiego 21 lok. 16. Zapisy pod numerem telefonu: 607 774 362