Kategoria News

Święta Bożego Narodzenia i relacje…

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z rodziną, a rodzina to relacje. Bycie w relacji jest czymś najważniejszym w życiu człowieka i zarazem najtrudniejszym wyzwaniem rozwojowym. Chodzi tu też o relację z samym sobą (relacja z samym sobą umożliwia dobre relacje…