O poczuciu (i budowaniu) własnej wartości

Osoby, które przychodzą do psychoterapeuty, często skarżą się na niskie poczucie własnej wartości. Czują się gorsze od innych, zawstydzone, niepewne siebie, poszukują poczucia bezpieczeństwa.

Wydaje się, że wielu z nas rozumie, że nasz stosunek do nas samych ma niebagatelne znaczenie dla dobrostanu i jakości życia. Pozwala nam rozwijać skrzydła i realizować osobisty potencjał lub je podcina, skazując na życie w jakimś stopniu ograniczone, w cieniu i poczuciu niezaspokojenia.

Ziarno dobrego poczucia własnej wartości zasiewane jest w dzieciństwie, zależy od dobrej samooceny naszych opiekunów i atmosfery w domu rodzinnym. Jeśli doceniano różnice, przyzwalano na uczenie się na podstawie doświadczenia i akceptowano popełnianie błędów, a towarzyszyła temu otwarta komunikacja i elastyczne granice, mieliśmy szanse na dobry fundament.

Zdrowe poczucie własnej wartości jest przekonaniem, że jesteśmy godni uwagi i szacunku tacy jacy jesteśmy, z naszymi dobrymi i słabymi stronami. Oznacza życzliwą relację ze sobą, w której kierujemy do siebie ciepłe uczucia, troskę, zrozumienie i  mamy nadzieję na szczęśliwe życie.

Osoby z dobrym poczuciem własnej wartości bardziej wytrwale dążą do tego, czego pragną lub co jest dla nich ważne, łatwo się nie poddają, lepiej znoszą porażki i krytykę. 

 Cechą takiego poczucia własnej wartości jest jego względna stabilność. Wszelkie krańcowe myśli np. „Jestem beznadziejny” albo związane w poczuciem wyższości „Jestem wspaniały, lepszy od innych”, na dłuższą metę są oznaką problemów z adekwatnym stosunkiem do siebie.

Warto rozpoznać i budować poczucie własnej wartości.

Niebagatelne znaczenie w procesie budowy może mieć doświadczenie dobrej relacji z drugim człowiekiem, w której czujemy się przyjęci, zrozumiani i szanowani. Uważny i życzliwy stosunek drugiej osoby mamy szansę uwewnętrznić i zacząć podobnie się traktować. Tego typu doświadczenie możemy zyskać w relacji psychoterapeutycznej.

Ważne jest również stałe dążenie do poznania swojego wnętrza, z uwzględnieniem tego, co było przez nas niechciane lub nielubiane i pozostało nieświadome. 

Dbajmy o siebie. Starajmy się prowadzić zdrowy tryb życia, w oparciu o rozpoznane uczucia, potrzeby i wartości. Bądźmy asertywni i życzliwi. Będzie to nas wzmacniało. Proces ten wymaga czasu, cierpliwości, wysiłku i zgody na eksperymentowanie i popełnianie błędów. Odwagi!

adeste
adeste

Warszawskie Centrum Psychoterapii ADESTE. Zespół doświadczonych psychoterapeutów, pracujących również w placówkach służby zdrowia i oświaty. Prowadzimy psychoterapię w różnych modalnościach psychoterapeutycznych i swoją pracę poddajemy systematycznej superwizji.