Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest spotkaniem dwu osób, osoby poszukującej pomocy i psychoterapeuty, które współpracują ze soba, aby zrozumieć trudności z jakimi przychodzi klient i znaleźć rozwiązanie dla jego problemów. W czasie tej współpracy, między klientem i terapeutą tworzy się zazwyczaj rodzaj dobrego porozumienia, opartego na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, co umożliwia rozmowę o intymnych, lub budzących przykre uczucia doświadczeniach klienta. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie klientowi w poszukiwaniu najlepszych dla niego rozwiązań, przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian jakie wykazuje dana osoba.

Zanim zostanie podjęta decyzja o psychoterapii, klient i psychoterapeuta umawiają się na sesje konsultacyjne ( od 1 do 3-ech, w zależności od podejścia psychoterapeutycznego ) w czasie których starają się określić oczekiwania klienta i przyczyny jego trudności. Konsultacje służą sformułowaniu kontraktu psychoterapeutycznego, czyli uzgodnieniu celu psychoterapii i głównych obszarów pracy, co ostatecznie wiąże się z podjęciem decyzji o rozpoczęciu psychoterapii. Czasem zdarza sie jednak, że klient, albo psychoterapeuta, kończą spotkania na konsultacjach. Dzieje sie tak, gdy np. klient uznaje je za wystarczające do wprowadzenia istotnej zmiany w życiu, lub gdy terapeuta kieruje pacjenta do innego ośrodka, albo na inną formę terapii stwierdzając, że jest to bardziej pomocne dla danej osoby.

Psychoterapia indywidualna jest procesem, który może miec charakter krótkoterminowy i zakonczyć sie po ok 12 sesjach, lub długoterminowy i trwa wtedy od roku do kilku lat. To, jak długo trwa psychoterapia, zależy od problemu jaki ma byc rozwiązany. Sesje z dana osobą odbywają sie zazwyczaj w stałych dniach i godzinach tygodnia, raz, lub kilka razy w tygodniu, zależnie od potrzeb i podejścia psychoterapeutycznego.

Ramy psychoterapii są ściśle określone i omówione z klientem w czasie sesji, na której zawierany jest kontrakt. Kontakt między klientem a psychoterapeutą jest ograniczony do sesji psychoterapeutycznych, a psychoterapeutę obowiązuje zasada poufności, w związku ze wszystkim, co ma miejsce w czasie procesu psychoterapii z dana osobą

Warszawskie Centrum Psychoterapii ADESTE. Psychoterapia Warszawa.