Jak pomagamy?

W naszym Centrum Psychoterapii Adeste stosujemy różnorodne metody pomocy i pracy psychologicznej w sposób zindywidualizowany do potrzeb naszych klientów. Jako psychoterapeuci pracujący w Adeste reprezentujemy różne szkoły i podejścia: psychoterapię ericksonowską, psychoterapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, terapię behawioralną, psychoterapię psychodynamiczną, terapię Gestalt, Metodę Feldenkreisa. Koncentrujemy się przede wszystkim na tym, żeby wspólnie z klientem/klientami znajdować rozwiązania ich problemów, przezwyciężyć trudności w realizacji celów.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne służą temu, aby rozpoznać problem i dobrać odpowiedni typ terapii. Proces wspólnego określania zakresu pracy może zająć od jednego do trzech godzinnych spotkań. Po tym czasie terapeuta wspólnie z klientem decyduje o charakterze dalszej pomocy psychologicznej.

Interwencja kryzysowa

Ten rodzaj pomocy stosujemy wtedy, gdy występuje wyraźny obszar trudności. Najczęściej są to sytuacje kryzysowe, trudności związane z ważnymi relacjami z bliskimi, sytuacje po utracie bliskich lub inne trudne życiowe wydarzenia. W tym typie pracy terapeuta skupia się przede wszystkim na zaradzeniu bieżącym problemom i dążeniu do wyznaczonego wspólnie z pacjentem celu.

Psychoterapia

Celem psychoterapii jest uzyskanie zmiany, na której zależy zgłaszającej się do nas osobie. Zakres zmiany jest określany przez tę osobę. Psychoterapia ma stworzyć optymalne warunki do uzyskania zmiany pożądanej przez pacjenta. W tym celu stosujemy odpowiednie techniki, które umożliwiają skontaktowanie się z zasobami pacjenta. Dotarcie do zasobów jest niezbędne w procesie uzyskiwania zmiany, bowiem osoba zgłaszająca się do terapii nie wie, że posiada te zasoby. Spotkania z psychoterapeutą mogą również służyć rozwojowi własnemu – lepszemu rozumieniu siebie i własnych uczuć. Jeśli zauważasz, że trudne sytuacje w Twoim życiu mają pewien schemat i chcesz zrozumieć ich przyczyny – ten rodzaj pracy jest również dla Ciebie.

Coaching

Coaching to typ pracy, który często kojarzy się z wspomaganiem umiejętności biznesowych i managerskich. Jest to jednak tylko jedno z jego zastosowań. Coaching polega na kształceniu umiejętności i uaktywnieniu siły wewnętrznej, potrzebnej do osiągania wyznaczanych sobie celów. Jest relacją bardziej partnerską niż psychoterapia. Jest to metoda dla osób, które nieźle funkcjonują w życiu i w relacjach z bliskimi, ale potrzebują być bardziej skutecznymi w realizacji stawianych sobie celów i zadań.