Psychoterapia par

Kiedy na terapię par?

Gdy chcemy znaleźć właściwy dla nas sposób bycia razem , bo nawet najbardziej fajny i satysfakcjonujący związek mierzy się czasami z trudnościami:

 • Gdy jedna osoba w parze ma problem, którego objawem jest np. bezsenność i uważa, że jest on w wyniku trudności w związku
 • Gdy istnieją w rodzinie choroby przewlekłe o podłożu psychosomatycznym np. astma, nadciśnienie, a relacje są napięte
 • Gdy jest kryzys życiowy w wyniku nowej sytuacji np. narodziny dziecka, rozpoczęcie nauki szkolnej , przeprowadzka, śmierć, choroba, utrata pracy a para nie potrafi sobie z tym poradzić
 • Gdy członkowie pary doświadczają przewlekłych trudności we wzajemnym porozumiewaniu się
 • Gdy jest konflikt w parze, z którym nie mogą sobie poradzić
 • Gdy chcą walczyć o związek w kryzysie
 • Profilaktycznie, pragną pracować nad relacją bo wiedzą , że nie mają dobrych wzorców z rodziny pochodzenia lub mają złe doświadczenia z poprzednich związków.

Jakiej pomocy pary mogą się spodziewać?

 • Pomocy w rozpoznaniu źródeł konfliktu
 • Pomocy w konstruktywnym rozwiązaniu konfliktu
 • Pomocy w porozumiewaniu się: wyrażaniu oczekiwań, uczuć, ustalaniu zasad funkcjonowania
 • Pomoc w podjęciu decyzji o rozstaniu
 • Efekty: ustąpienie problemu, poprawa komunikacji, lepsze rozumienie motywów działania, lepsze rozumienie własnych i partnera granic, poprawa relacji i wzajemnej życzliwości, poszerzenie wiedzy o wpływie historii rodziny na wzajemne stosunki,
Warszawskie Centrum Psychoterapii ADESTE. Psychoterapia par Warszawa.