Święta Bożego Narodzenia i relacje…

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z rodziną, a rodzina to relacje. Bycie w relacji jest czymś najważniejszym w życiu człowieka i zarazem najtrudniejszym wyzwaniem rozwojowym. Chodzi tu też o relację z samym sobą (relacja z samym sobą umożliwia dobre relacje z innymi).

Święta zagęszczają częstotliwość różnych interakcji. Odnawiają się wówczas też stare rany, wspomnienia, urazy, niezałatwione sprawy. Święta związane są z różnymi dodatkowymi czynnościami związanymi z tradycją, przemieszczaniem się. Jest to według badań o około16% stresu więcej niż w codziennym życiu. Szczególnie trudno może być młodym rodzinom z małymi dziećmi.

Chcąc zadowolić obie rodziny pochodzenia czasami uskuteczniają tzw. “rodzinny tramwaj”, na przykład: połowa wigilii u rodziców jednego z partnerów, a druga połowa u drugiej rodziny pochodzenia. Może to generować wiele konfliktów, na przykład związanymi z decyzją u kogo spędzimy czas, kto i czyja rodzina jest ważniejsza. Im większe są roszczenia ze strony dwóch rodziny pochodzenia, tym w większe występuje napięcie u rodziców i ich dzieci.

Gdy dodamy do tego niecodzienne czynności tj.: wybór choinki, potraw i prezentów itp., to powstają dodatkowe napięcia i stres u i tak zwykle przeciążonych polskich rodzin. Święta wtedy tracą swój blask relacyjny.

A mogłyby być okresem zadumy, odnowienia więzi, odrodzenia do miłości i docenienia tego, że mamy siebie nawzajem – czego serdecznie życzy z okazji Świąt Bożego Narodzenia zespół Adeste.


Beata Podgórska
Beata Podgórska

Beata Podgórska - absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończyła również całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu systemowym w ośrodku Synapsis w Warszawie, Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin w podejściu psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji
w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie.