Psychoterapeuta Warszawa Śródmieście

Agnieszka Dębniak

psycholog, psychoterapeuta

Studia: Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii, specjalizacja Psychologia Kliniczna Zdrowia

Doświadczenie zawodowe

Jako psycholog/psychoterapeuta pracuję od ponad 20 lat.

– Bezpośrednio po studiach przez dwa lata pracowałam jako psycholog w Zespole do Spraw Rodziny w Dziale Pomocy Niematerialnej Ośrodka Pomocy Społecznej – Warszawa Wola, gdzie prowadziłam psychoterapię podtrzymującą osób dorosłych i młodzieży, udzielałam pomocy psychologicznej osobom bezrobotnym, uzależnionym, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych;

– Następnie w ramach studiów doktoranckich na Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadziłam badania naukowe koncentrujące się wokół problematyki tożsamości i funkcjonowania w bliskich związkach osób z zaburzeniami osobowości typu borderline;

– Przez kilka lat prowadziłam również ćwiczenia, warsztaty i treningi dotyczące komunikacji interpersonalnej, komunikacji grupowej, autoprezentacji, wpływu społecznego, mechanizmów psychopatologii oraz pomocy psychologicznej i podstawowych umiejętności psychoterapeutycznych dla studentów Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego;

– W latach 2005–2019 pracowałam w Akademickim Ośrodku Psychoterapii będącym częścią Katedry Psychoterapii i Psychopatologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadziłam konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych;

–  W latach 2008–2017 współpracowałam z Ośrodkiem Hipnozy i Psychoterapii, gdzie prowadziłam konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży;

– Jestem autorką publikacji z zakresu psychoterapii i psychologii klinicznej.

Staże – kursy – szkolenia

 – Staże podyplomowe odbywałam w: IV Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie (pod kierunkiem dr Małgorzaty Kosteckiej), I Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (pod kierunkiem mgr Teresy Jakubowskiej), a także w Akademickim Ośrodku Psychoterapii pod kierunkiem lek. med. Jolanty Berezowskiej (2-letni staż połączony ze szkoleniem w zakresie psychoterapii Ericksonowskiej);

– Ukończyłam 2 lata szkolenia w Studium Psychoterapii Analitycznej (SPA) – w ramach szkolenia brałam udział w seminariach teoretycznych i klinicznych, superwizji grupowej i indywidualnej, a także w psychoterapii szkoleniowej;

– Dodatkowo brałam udział w wielu konferencjach i warsztatach dotyczących psychoterapii Ericksonowskiej, a także analitycznej i psychodynamicznej organizowanych przez: Polski Instytut Ericksonowski, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Laboratorium Psychoedukacji.

– W roku akademickim 2022/2023 brałam udział w rocznym cyklu wykładów „Psychopatologia w praktyce klinicznej psychoterapeuty. Teoria i praktyka.” prowadzonych przez Dr n. med. Cezarego Żechowskiego w Ośrodku Psychoterapii Konteksty.

Specjalizacja pracy w Adeste

Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Prowadzę konsultacje psychologiczne. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii grupowej.

Pomagam osobom, które cierpią z powodu

– niepokoju, lęku, nieśmiałości;

– nerwicy, fobii społecznej;

– stanów depresyjnych;

– zaburzeń psychosomatycznych;

– zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja);

– trudności osobowościowych (osobowość narcystyczna, borderline);

– problemów rodzinnych i małżeńskich oraz w związkach z bliskimi.

Stosowane podejście terapeutyczne

Pracuję krótkoterminowo stosując terapię Ericksonowską, a w przypadkach wymagających dłuższego leczenia proponuję psychoterapię psychodynamiczną. Swoją pracę poddaję superwizji.

  • Przyjmuję: Warszawa-Śródmieście, ul. Świętokrzyska 16 m 32, przyjęcia – do uzgodnienia pod numerem telefonu 604-131-347