Psychoterapia rodzin

Często można się spotkać z przekonaniem, że w terapii rodzinnej powinny uczestniczyć przede wszystkim rodziny patologiczne. Nic bardziej błędnego. Rodziny patologiczne, jeśli już, powinny być resocjalizowane czyli edukowane w zakresie przestrzegania pewnych norm społecznych. Tymczasem, w wielu rodzinach, mimo przestrzegania ogólnie przyjętych norm, dzieje się coś, co sprawia że występują nieustanne kłótnie, nieporozumienia, swoista przemoc słowna, obrażanie itp. We własnym rodzinnym gronie tych zjawisk nie daje się rozwiązać samodzielnie. Dlaczego ? Ponieważ sami nie jesteśmy w stanie dotrzeć do przyczyn owych kłótni i nieporozumień. Potrzebna jest specjalistyczna wiedza o możliwych źródłach i bardzo szczególne umiejętności prowadzenia rozmów z uczestnikami rodzinnych spotkań, tak, aby wyjaśnić rzeczywiste przyczyny napięć w rodzinie i znajdować sposoby ich usuwania. Spotkania terapeutyczne rodzin muszą się odbywać przy obecności wszystkich wspólnie zamieszkujących osób. O rodzinie myślimy bowiem nie jako o każdym z osobna jej  członku ale jak o pewnym złożonym systemie wzajemnych oddziaływań. I to właśnie te wzajemne oddziaływania są rozpoznawane i analizowane przez specjalistę  i w toku terapii terapeuta proponuje zmiany właśnie w tej właśnie sferze. Przyjmuje się, że terapeutyczne spotkania rodzinne odbywają się raz na dwa tygodnie, sesja terapeutyczna trwa najczęściej 90 minut a czas trwania terapii całej jest uzależniony od stopnia złożoności, nagromadzenia napięć w rodzinie, także od swego rodzaju „odporności” na propozycje zmiany.