Jadwiga Mrozowicka

Jadwiga Mrozowicka - Adeste
Jadwiga Mrozowicka

Zapisy pod numerem:

601 410 449

Lokalizacja:

Warszawa - Śródmieście, ul. Hoża


Studia

Studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizacja psychologia kliniczna. Ponad dwadzieścia lat pracy w charakterze psychoterapeuty.

Szkolenia, kursy, staże

Specjalistyczne całościowe szkolenie dla psychoterapeutów w zakresie terapii ericksonowskiej organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi z udziałem wybitnych zagranicznych uczniów Miltona H. Ericksona, m. in.: B. A. Erickson, C. Loriedo, W. Hartman, B. B. Geary, S. Singer-Fischer, J. K. Zeig, W. Buntig, K. D. Dohne, J. Parsons-Fein, B. Alman oraz E. Greenleaf - uzyskanie certyfikatu Curriculum Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Trzyletnie szkolenie z terapii psychodynamicznej pierwszego i drugiego stopnia w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.

Dwuletnie szkolenie w zakresie Metody Feldenkraisa w adaptacji Martina Buscha.

Dwuletnie szkolenie w zakresie podejścia systemowego w terapii rodzin i par prowadzone przez niemieckiego psychoterapeutę Heriberta Doringa-Meijera, uzyskanie certyfikatu Doradcy Systemowego.

Uczestnictwo w licznych warsztatach i konferencjach z zakresu psychoterapii organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Laboratorium Psychoedukacji, Instytut Analizy Grupowej, Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii i in.

Doświadczenie zawodowe

Pracowałam w poradni psychologiczno- pedagogicznej, gdzie prowadziłam warsztaty terapeutyczne dla rodziców, grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z problemami rozwojowymi, terapię rodzinną i terapię indywidualną dzieci. Od 1995 roku prowadzę praktykę psychoterapeutyczną, kolejno w: Gabinecie Psychoterapii w Gdyni, Ośrodku Pomocy Psychologicznej Aleje w Warszawie, od 2001 roku pracuję z pacjentami indywidualnymi, parami i rodzinami w Warszawskim Centrum Psychoterapii Adeste. Korzystam z superwizji superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Specjalizacja w pracy

- terapia małżeństw/par przeżywających kryzys w relacji, trudności w komunikacji, przeciążenie rolami zawodowymi

- praca z osobami cierpiącymi z powodu nasilonego lęku, niepokoju, fobii, natręctw, obniżonego nastroju, depresji, pragnące odzyskać radość życia

- leczenie zaburzeń odżywiania (napadowe objadanie się, bulimia, anoreksja)

- redukcja objawów psychosomatycznych

- pomoc w radzeniu sobie ze stresem, wzmocnieniu wewnętrznym oraz osobom odczuwających brak sensu życia, osamotnienie - chcących optymistycznie patrzeć na świat i powiększyć grono przyjaciół

- praca z rodziną przeżywającą trudności - wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu, konsultowaniu oraz terapii dzieci i ich rodzin

Stosowane podejście terapeutyczne

Prowadzi psychoterapię głównie w nurcie ericksonowskim i systemowym. Odwołuje się do ukrytych zasobów w pacjencie oraz w jego środowisku życia. Opiera się na przekonaniu, że człowiek ma niewyczerpane możliwości rozwoju, zdolność do sięgania do nieświadomej wiedzy oraz wiedzy płynącej z relacji społecznych i kontekstu kulturowego. W pracy terapeutycznej korzysta z perspektywy psychodynamicznej rozumienia zaburzeń psychicznych. Posługuje się hipnozą Ericksonowską, metaforą, technikami behawioralno-poznawczymi, mentalizacją, metodą Feldenkraisa, terapią schematów.