Katarzyna Szafranko

Katarzyna Szafranko

Katarzyna Szafranko - Pracuje z osobami doświadczającymi różnorodnych trudności emocjonalnych, życiowych, oraz niepowodzeń w związkach. Z pacjentami z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, z zaburzeniami osobowości, chorobami psychosomatycznymi i somatycznymi.

O poczuciu (i budowaniu) własnej wartości

Osoby, które przychodzą do psychoterapeuty, często skarżą się na niskie poczucie własnej wartości. Czują się gorsze od innych, zawstydzone, niepewne siebie, poszukują poczucia bezpieczeństwa. Wydaje się, że wielu z nas rozumie, że nasz stosunek do nas samych ma niebagatelne znaczenie…