Psychoterapia – Metoda Feldenkraisa

Psychoterapia może korzystać z metody Feldenkraisa, która opiera się na założeniu, że ruch jest podstawową jakością ludzkiego życia i poprzez niego możemy wpływać na wszystkie aspekty naszego funkcjonowania. To metoda uczenia się poprzez świadomy ruch, nakierowana na odkrywanie i rozwój potencjału człowieka. Łączy w sobie elementy autohipnozy oraz pracy z ciałem.

Metoda ta zakłada, że wszelkie występujące u człowieka dolegliwości, urazy, czy choroby, pozostawiają trwały ślad w podświadomości, i w konsekwencji mają wpływ na to, w jaki sposób się poruszamy, jaki odczuwany w poszczególnych częściach ciała ból, czy dyskomfort.     

Zwykle korzystamy z naszych dotychczasowych wzorców zarówno ruchowych – poruszamy się i oddychamy w pewien określony sposób, jak też ze schematów odnoszących się do innych aspektów ludzkiego działania – nawykowych sposobów myślenia, odczuwania, zachowania, postrzegania siebie i otaczającego świata. Pomimo, że przestały być dla nas użyteczne, stale je powtarzamy.

Mózg ludzki ma zdolność tworzenia nowych, lepszych wzorców ruchowych w czasie całego życia. W tej metodzie ruch, który najłatwiej podlega świadomej kontroli, wykorzystywany jest jako środek do samopoznania i rozwoju potencjału człowieka. 

Poprzez obserwowanie własnego oddechu i wykonywanie delikatnych ruchów poszczególnych części ciała można osiągnąć rozluźnienie, uspokojenie ciała i umysłu, i jednocześnie poprzez eksperymentowanie z nowymi ruchami dotrzeć do własnego potencjału ruchowego, emocjonalnego, intelektualnego.

Jeśli zdecydujesz się na tę formę pracy:

  • rozwiniesz świadomość siebie, uwagę i łatwość jasnego myślenia,
  • zwiększysz zaufanie do siebie,
  • wytworzysz stan dobrego samopoczucia, zredukujesz stres,
  • poprawisz postawę, ruchomość i koordynację, zwiększysz repertuar ruchowy i rozwiniesz swój potencjał ruchowy,
  • odkryjesz relacje między ciałem, umysłem i emocjami,
  • zdobędziesz umiejętność przezwyciężania i unikania kontuzji,
  • nauczysz się efektywnie i z przyjemnością uczyć się,
  • odzyskasz dziecięcą łatwość poruszania się i spontaniczną otwartość na świat,
  • poznasz i przełamiesz nawyki ruchowe, które często prowadzą do bólu mięśni i stawów,
  • odkryjesz harmonię ruchów i ciała.

Metoda Feldenkraisa może być stosowana jako samodzielna interwencja, praca w grupie, lub jako metoda wykorzystywana dodatkowo przez psychoterapeutów prowadzących psychoterapię.

W pracy w grupie, podczas której uczestnicy są w pozycji leżącej lub siedzącej, prowadzący aktywizuje ich za pomocą instrukcji słownych. Nie ma naśladowania prowadzącego, gdyż każdy odkrywa ruch w sobie w takim zakresie i tempie, jaki jest dla niego wygodny,  eksperymentuje z wyobraźnią i koncepcją danych ruchów. Podczas zajęć uczestnicy mogą doświadczyć nowych możliwości ruchowych oraz wpływu na pozostałe elementy obrazu samych siebie – myślenia, uczucia i odczucia.

Jadwiga Mrozowicka
Jadwiga Mrozowicka

Jadwiga Mrozowicka - psycholog, psychoterapeuta. W swojej pracy integruje podejście psychodynamiczne, systemowe, ericksonowskie oraz metodę Feldenkraisa – dopasowując psychoterapię do rodzaju zgłaszanego problemu - tak, aby uzyskać pożądaną przez pacjenta zmianę.