Tag Metoda Feldenkraisa

Psychoterapia – Metoda Feldenkraisa

Psychoterapia może korzystać z metody Feldenkraisa, która opiera się na założeniu, że ruch jest podstawową jakością ludzkiego życia i poprzez niego możemy wpływać na wszystkie aspekty naszego funkcjonowania. To metoda uczenia się poprzez świadomy ruch, nakierowana na odkrywanie i rozwój…