Tag psychoterapia rodzin

Cykle życia rodziny – rodzina w rozumieniu systemowym

W psychoterapii rodzinę traktuje się jako wielowymiarowy system. Charakteryzują go: określona struktura, role, system władzy i kontroli. Każda rodzina ma swoje wewnętrzne granice i sposoby komunikacji. Każda rodzina ma również swoje przekazy międzypokoleniowe, przekonania, wzorce, które w nieuchwytny sposób determinują…

Terapia rodzinna

Gdy poszukujesz terapii rodzinnej, psychoterapeuta może zaproponować pracę ukierunkowaną na pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom w osiąganiu lepszego funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i rodzinnego. W ramach terapii rodzin możliwe jest odkrywanie sposobów, w jakie rodzina może lepiej współpracować, aby zażegnać problem zdrowotny,…