Terapia rodzinna

Gdy poszukujesz terapii rodzinnej, psychoterapeuta może zaproponować pracę ukierunkowaną na pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom w osiąganiu lepszego funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i rodzinnego.

W ramach terapii rodzin możliwe jest odkrywanie sposobów, w jakie rodzina może lepiej współpracować, aby zażegnać problem zdrowotny, emocjonalny,  we wzajemnych relacjach i wzajemnej współpracy. Praca rodzinna nakierowana jest na odkrywanie dróg służących polepszeniu wzajemnej komunikacji. Może także stanowić wyjście naprzeciw nowym wyzwaniom, przynoszonym przez życiowe okoliczności.

Terapia rodzinna zalecana jest rodzicom zaniepokojonym własnymi kłótniami na temat dziecka. Ma pomóc rodzicom lepiej rozumieć swoje dzieci, przyczynić się do wspierania dzieci w nauce rozwiązywania przez nie konfliktów. Celem terapii rodzinnej może być też znajdowanie lepszych sposobów radzenia sobie z napięciem przez dziecko lub dorosłych.

Ten rodzaj terapii podejmowany jest przez rodziny, oczekujące naprawy relacji rodzinnych i zmiany wzorców komunikacji.

W ofercie Warszawskiego Centrum Psychoterapii ADESTE znajduje się psychoterapia rodzin.

Wioletta Zawistowska
Wioletta Zawistowska

Wioletta Zawistowska, psycholog psychoterapeuta - prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię rodzinną oraz terapię par, a także konsultacje psychologiczne. Przyjmuje w Warszawie Śródmieściu.