Tag: <span>psycholog Warszawa</span>

Mit rodziny

Bodaj głównym źródłem powstawania mitów była potrzeba oswajania świata, czynienia go mniej zagrażającym, bardziej zrozumiałym. Bardzo szczególnym a zarazem skutecznym sposobem okazało się, jak pisze w tytule jednego z pierwszych rozdziałów swej książki pt. „Praca nad mitem”, niemiecki mitoznawca Hans Blumenberg, „wtargnięcie nazwy w bezimienny chaos” (s. 32). „Nawet bardzo dobra wiedza o rzeczach niewidzialnych – pisze Blumenberg – np. o takich, jak promieniowanie, atomy, wirusy czy geny – nie kładzie kresu trwodze.

Archaiczna trwoga dotyczy nie tyle tego, co jeszcze nie poznane, ile raczej tego, co nieznane. Jako nieznane jest ono bezimienne; jako bezimienne – nie może zostać zaklęte, przywołane na pomoc ani zneutralizowane magią.” Z tego samego źródła wypływa potrzeba mitu rodzinnego, która poprzez nadawanie nazw, imion pozwala opowiadać o sobie i bliskich historie, przede wszystkim zaś, umiejscowić i w jakimś sensie zrozumieć siebie, określić swoje miejsce w świecie, wreszcie, znaleźć wartość identyfikacji z własną rodziną, choć także jej słabości.

Wydawać by się mogło, że pojęcie mitu rodzinnego, traci na znaczeniu wobec przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie. „W ciągu czterdziestu ostatnich lat, pisze Tomasz Szlendak w „Socjologii Rodziny” (Socjologia Rodziny Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo PWN 2010, s. 376), radykalnie zmieniły się postawy ludzi wobec małżeństwa, rodziny, wychowania dzieci, rozwodów, samotnego rodzicielstwa. W latach 50. i 60. rodzina była podstawowym warunkiem odczuwania szczęścia. Im bliżej roku 2000, tym mniej ludzi tak sądziło.”

Można byłoby powiedzieć, iż dystans 40. czy 50. lat wobec obecności mitów w ciągu wieków nie może im zagrażać. Ale wnioskiem ważniejszym i prawdziwszym będzie przekonanie, iż trudny czas kryzysu w jakim postrzegana jest dziś rodzina wzmaga ową trwogę, o której pisze Hans Blumenberg, choć zapewne bardziej nieświadomie niż świadomie. A co za tym idzie to właśnie w micie rodziny należy dostrzec szansę znajdowania dróg wyjścia, co nie oznacza zaniechania działań w sferze ekonomicznej i społecznej.

Autor: Zygfryd Klaus

Przestrzeń i miejsce

Geograf Yi – Fu Tuan w książce „Przestrzeń i miejsce” opowiada, iż Eskimosi rozwijają dobrą orientację przestrzenną poruszając się w obszarze mgieł i śniegu, w sytuacji niedookreślonej, nie oznaczonej wieloma punktami orientacyjnymi, budując identyfikację miejsca w przestrzeni za pomocą minimalnych wskazówek.
Niełatwa sytuacja rodzinna lub osobista, trudności, może również służyć ubogacaniu poczucia orientacji i radzenia sobie w życiu, gdy zdecydujemy się skorzystać ze wsparcia.

Określanie, jak można zadbać o siebie, tak, by było w życiu wystarczająco wiele radości, spokoju, odpoczynku, odporności, może stanowić pasjonującą aktywność. Warto, w czasie oświetlonych dni świątecznych, a także tych codziennych, podarować sobie oraz innym, w różnym stopniu bliskim osobom, wystarczająco dużo zrozumienia, wzruszenia, mądrości, bycia, przeżywania, odróżniania jaka zmiana jest potrzebna, jaka jest teraz możliwa, a co będzie możliwe nieco później.

Psychoterapeuta P. Nemetschek przytoczył następującą przypowieść Miltona Ericksona:
Gdy Indianki przy przędzeniu przełożą pierwszą nić, oczami wyobraźni widzą obraz gotowego dywanu i wiedzą jaka będzie ostatnia nić.”

Warto, by nasze życie utkane było z dobrze wybranych cząstek codzienności oraz nut świątecznych, radosnych, przynoszących ubogacenie wzoru tworzącego satysfakcjonujacą całość.

Autor: Wioletta Zawistowska.

Zarządzanie lękiem

Strach, lęk są uczuciami, które towarzyszą nam na co dzień w różnych sytuacjach. Bez nich nie moglibyśmy funkcjonować prawidłowo. Jednak lęk, który nieustannie odczuwa wiele osób, jest stanem trudnym do zniesienia i wpływa negatywnie na jakość ich życia. Występowanie nadmiernego niepokoju w sytuacjach społecznych prowadzi do zjawiska fobii społecznej.

Osoba z fobią społeczną unika sytuacji, w których może być oceniana. Z kolei osoby, które nieustannie martwią się czymś, są napięte, przedstawiają sobie katastroficzne wizje swojego życia, cierpią na uogólnione zaburzenie lękowe. Czasem lęk występuje tylko w określonych sytuacjach: w kontakcie z pająkiem, psem, ciemnością, windą, wysokością i innymi – to oznacza fobię prostą u osób zgłaszających powyższe problemy.

Lęk może przyjąć postać paniki, czyli bardzo silnego, nagłego lęku, któremu towarzyszą określone objawy somatyczne pod postacią np. przyspieszonego bicia serca, ucisku w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, nudności, pocenia się, bólu głowy i innych. Takie objawy są bardzo nieprzyjemne dla osób, które tego doświadczają i często zmuszają ich do wizyty u lekarzy różnych specjalności, np. u kardiologa, ponieważ myślą, że dzieje się coś złego z sercem. Zazwyczaj dowiadują się, że wszystko jest w porządku i że „to tylko nerwica”.

Powtarzające się napady lęku mogą oznaczać tzw. agorafobię, czyli lęk przed otwartą przestrzenią. Niekiedy pojawia się ona w czasie podróży autobusem, podczas przebywania w tłumie, w kinie, stania w kolejce w supersamie i innych.

W naszym ośrodku terapia lęku polega na pracy z wszystkimi aspektami występujących objawów: pracujemy z ciałem (procesami fizjologicznymi), myśleniem osoby oraz wprowadzamy strategie behawioralne (nowe zachowania). Efektywność terapii jest związana z zaangażowaniem osoby i jej motywacją do wprowadzania zmian. Czasem proces leczenia utrudnia występowanie tzw. wtórnych zysków z choroby, co oznacza, że osoba zaspokaja w sytuacji lękowej różne swoje potrzeby psychiczne i trudno jest jej wtedy zrezygnować z tego objawu. Wówczas praca terapeutyczna dotyczy przejmowania odpowiedzialności za zaspokajanie swoich potrzeb bez udziału innych osób. W ten sposób torowana jest droga do większej samodzielności osoby. A to już jest krok do wyzdrowienia. Osoba musi nauczyć się polegać na sobie. Musi wiedzieć, że poradzi sobie w każdej sytuacji. To buduje jej zaufanie do siebie, które jest podstawą zdrowego funkcjonowania. Poczucie wpływu na swoje życie może oznaczać koniec terapii.

Autor: Jadwiga Mrozowicka