Maria Juzwa

Maria Juzwa - Adeste
Maria Juzwa

Studia:

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Staż:

 • Poradnia Małżeńska i Rodzinna J. Szopińskiego w Lublinie
 • Zakład Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie

 Kursy:

Ukończyłam liczne kursy dotyczące diagnozy i pomocy terapeutycznej, m.in.:

 • Terapia rodziny w kryzysie wg D. Mostwin – Metoda Metro, Synapsis, Warszawa
 • Szkoła Pomagania A. Samsona, Ośrodek Twórczości Pedagogicznej, Warszawa,
 • Szkolenie w zakresie Pomocy Rodzinie pod kierunkiem A. Zaporowskiej, Stowarzyszenie Profesjonalistów z Zakresu Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”, Warszawa,
 • Kurs Terapii Krótkoterminowej pod kierunkiem M. Karlińskiej i A. Jedynaka – Nehrebeckiego, Kraków,
 • Seminarium dot. wykorzystywania seksualnego i przemocy w rodzinie przy Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
 • Studium Terapii Systemowej Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii pod kierunkiem Iwony Piwowarczyk, w 4- letnim cyklu przygotowującym do ubiegania się o certyfikat PTP,
 • Certyfikowany kurs psychoterapeutyczny specjalizacja: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia, Instytut of Biofeedback and Noo-psychosomatic, Lublin
 • Ukończona własna psychoterapia
 • Ponad 100 godzin pracy superwizyjnej

Doświadczenie zawodowe:

W zawodzie pracuję ponad 20 lat. Zajmuję się diagnozą funkcjonowania umysłowego, osobowościowego i społecznego oraz psychoterapią. Początkowo w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w Przedszkolu masowym oraz dla Dzieci z porażeniem mózgowym. Od 1996r. opiniuję dla potrzeb sądów i prokuratury. Od 2000r. jestem mediatorem oraz biegłym w zakresie psychologii z List Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Od 10 lat współpracuję z Warszawskim Centrum Psychoterapii Adeste w Warszawie.

Posiadane certyfikaty:

 • Uprawnienia do prowadzenia systemowej terapii rodzin i par
 • Uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej
 • Uprawnienia do prowadzenia mediacji rodzinnej

Specjalizacja w pracy z osobami, które zmagają się z:

 • zaburzeniami nerwicowymi (lęk, fobie, natręctwa, moczenie nocne, kłopoty ze snem)
 • trudnościami emocjonalnymi w następstwie PTSD (zespół stresu pourazowego), żałoby po stracie (np. w wyniku śmierci, zdrady, rozwodu)
 • kryzysem (rozwojowym, rodzinnym, egzystencjalnym)
 • dolegliwościami psychosomatycznymi, poczuciem wyczerpania psychicznego, wypaleniem zawodowym, wybuchowością, problemami w relacjach z innymi (partnerskich, zawodowych, z bliskimi)

Stosowane podejście terapeutyczne:

Eklektyczne, z wykorzystaniem technik w podejściu systemowym, poznawczo - behawioralnym oraz z logoterapii. Skuteczną terapię, według mnie, warunkuje integralne rozumienie człowieka i trafna diagnoza, pozwalająca sformułować realny plan terapeutyczny.

Godziny przyjęć:

Do umówienia w godz. 8.00-9.00 i po 20.00.