Iwona Lassota

psycholog, psychoterapeuta

Iwona Lasotta - Adeste
Iwona Lasotta

Zapisy pod numerem: 

512 505 395

Lokalizacja:

Warszawa - Mokotów


Studia:

Ukończyłam studia na kierunku Psychologii UKSW w Warszawie w 1996 r. ze specjalizacją psychologia kliniczna i osobowości.

Doświadczenie zawodowe:
Jako psycholog i psychoterapeuta pracuję od 19 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w "Ośrodku Zdrowia Psychicznego  i Problemów Rodzinnych "Synapsis" w Warszawie (1996-2003) prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych i terapię małżeństw.

Od 2006r i aktualnie pracuję w Młodzieżowym  Ośrodku Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Warszawie gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną dla młodzieży (15-21 lat) i terapię rodzin.

Staże, kursy i szkolenia:

  • w trakcie studiów 2-letni staż w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych „Synapsis” w Warszawie
  • staż w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • 1994 Międzynarodowy Certyfikat Praktyka Neurolingwistycznego Programowania
  • 2 letnie szkolenie w terapii systemowej, terapii rodzin rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ośrodek Szkoleń  Systemowych w Krakowie
  • 2010-2014  4 letnia Całościowa Szkoła Psychoterapii - Ośrodek Szkoleń Systemowych w  Krakowie, posiadająca rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i uprawniająca do prowadzenia psychoterapii (ok. 1000 godzin)
  • inne mniejsze formy szkoleniowe takie jak warsztaty, konferencje etc.

Specjalizacja pracy w Adeste

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży oraz w terapii małżeństw, par i rodzin. Prowadzę konsultacje psychologiczne.

Pracuję z osobami dorosłymi, które przeżywają kryzys lub zmagają się z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości, trudnościami w relacjach z ludźmi, doświadczają obniżonego poczucia własnej wartości, depresji, nerwic, zaburzeń psychosomatycznych lub reakcji  adaptacyjnych.

Z młodzieżą w trudnym okresie dojrzewania i ich rodzicami. Z młodymi, którzy borykają się z fobią szkolną lub depresją.

Ze wszystkimi, którzy chcą lepiej poznać samych siebie i czerpać z życia więcej radości.

Stosowane podejście terapeutyczne

Pracuję głównie w ujęciu systemowym, poznawczym, humanistycznym i egzystencjalnym korzystając z psychodynamicznego rozumienia człowieka.

Swoją pracę poddaję superwizji.