Elżbieta Sanigórska

psycholog, psychoterapeuta

 

Elżbieta Sanigórska - Adeste
Elżbieta Sanigórska

„Każdy ludzki umysł jest urodzajny, ale tylko dla tych nasion, na które został przygotowany. To ważne, by dostrzec, dla jakiego siewu go przygotowałeś i żebyś uprawiał go dla ziaren miłości”   Don Miguel Ruiz „ Cztery umowy”

Zapisy pod numerem:

501 655 821

Lokalizacja:

Warszawa - Śródmieście, ul. Hoża


Studia

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Szkolenia, kursy i staże

 • 2,5 letnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii z elementami terapii gestalt, terapii grupowej i pracy z systemami
 • Od 1996 roku uczestniczę w szkoleniach i konferencjach psychoterapeutycznych organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski, odbyłam ponad 600 godzin szkoleń z psychoterapii indywidualnej, terapii małżeństw i par a także terapii rodzin. Moimi nauczycielami psychoterapii są między innymi: Krzysztof Klajs, Maria Marquardt, Katarzyna Szymańska, Violetta Ambroziak, Jolanta Berezowska, Woltemade Hartmann,, Camillo Loriedo, Wolf Buntig, Salvador Minuchin, Bernard Trenkle, Betty A.Erickson, Peter Greenleaf, Norma i Phila Baretta,
 • Odbyłam zaawansowany trening w hipnozie ericksonowskiej prowadzony przez Jeffreya Zeiga w Ośrodku ZIST w Niemczech
 • Ukończyłam 2 letnie szkolenie z ustawień systemowych metodą Berta Hellingera w Polskim Instytucie Ericksonowskim prowadzone przez Marię Senftleben- Gudrich i Marka Wilkirskiego, a także Victorię Schnabel
 • Odbyłam Kurs Mistrzowski Berta Hellingera, a także Międzynarodowe Warsztaty Ustawień Systemowych w Ośrodku ZIST w Niemczech
 • Uczestniczyłam w warsztatach pracy z ciałem przez taniec i ruch „Rio Abierto” (Otwarta rzeka) prowadzonych przez 3 lata przez Claudię Casanovas, Clotilde Robustelli i Vincenzo Rossi
 • Uczestniczę w Światowych Kongresach Hipnozy organizowanych przez ISH (International Society of Hypnosis), na których prezentowane są najnowsze osiągnięcia w zakresie psychoterapii, neuropsychologii i stosowania hipnozy

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1994 roku pracowałam jako konsultant i doradca dla rodzin z dziećmi w Rejonowych Przychodniach Zdrowia
 • Od 1999 roku pracuję w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP gdzie prowadzę konsultacje dla rodziców, terapię rodzin, warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców, pomoc psychologiczną dla dzieci,
 • Od 2001 roku pracuję z pacjentami indywidualnymi, parami i rodzinami z dziećmi w Centrum Psychoterapii „ADESTE”
 • Od 2002 roku prowadzę grupy terapeutyczne metodą ustawień systemowych rodzin Berta Hellingera

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Specjalizacja w Adeste

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych przeżywających kryzys, zmagających się z różnego rodzaju trudnościami emocjonalnymi, a także z osobami pragnącymi poprawić jakość swojego życia, pełniej się w nim realizować i tworzyć harmonijne relacje z innymi.           Pomagam małżeństwom i parom w zmianie ich wzajemnej relacji i w pokonywaniu trudności i kryzysów, jakie pojawiają się w ich życiu, a także rodzinom z dziećmi, kiedy chcą lepiej rozumieć się nawzajem, łatwiej się porozumiewać i lepiej funkcjonować.

Pracuję także w języku angielskim.

Stosowane podejście terapeutyczne

Pracuję w nurcie ericksonowskim, w którym głównym założeniem jest, że pacjent (także para i rodzina), posiada wszystkie zasoby, zarówno świadome, jak i nieświadome, żeby rozwiązać swoje problemy, a zadaniem terapeuty jest pomoc w ich wydobyciu. Stosuję hipnozę ericksonowską i różne techniki transowe. Włączam do mojej pracy podejście strategiczne, elementy terapii gestalt, terapię stanów ego, a także elementy pracy z ciałem. Jako” hellingerowski ustawiacz rodzin” spostrzegam pacjenta i jego trudności w szerokim kontekście systemowym, powiązane z historią jego rodziny pochodzenia i pomagam mu odkrywać nieskończone zasoby rodziny i z nich czerpać.

Psychotherapy in English

I work with English-speaking clients, adults, couples and famielies.

I offer consultations and short and long-term therapy for people who

-struggle with difficult life situation

-suffer from stress or emotional disorders

-want to live a better life