Aktualności

Artykuły na temat psychologii i psychoterapii.

Mit rodziny

Bodaj głównym źródłem powstawania mitów była potrzeba oswajania świata, czynienia go mniej zagrażającym, bardziej zrozumiałym. Bardzo szczególnym a zarazem skutecznym sposobem okazało się, jak pisze w tytule jednego z pierwszych rozdziałów swej książki pt. „Praca nad mitem”, niemiecki mitoznawca Hans Blumenberg, „wtargnięcie nazwy w bezimienny chaos” (s. 32). „Nawet bardzo dobra wiedza o rzeczach niewidzialnych – pisze Blumenberg – np. o takich, jak promieniowanie, atomy, wirusy czy geny – nie kładzie kresu trwodze.

Archaiczna trwoga dotyczy nie tyle tego, co jeszcze nie poznane, ile raczej tego, co nieznane. Jako nieznane jest ono bezimienne; jako bezimienne – nie może zostać zaklęte, przywołane na pomoc ani zneutralizowane magią.” Z tego samego źródła wypływa potrzeba mitu rodzinnego, która poprzez nadawanie nazw, imion pozwala opowiadać o sobie i bliskich historie, przede wszystkim zaś, umiejscowić i w jakimś sensie zrozumieć siebie, określić swoje miejsce w świecie, wreszcie, znaleźć wartość identyfikacji z własną rodziną, choć także jej słabości.

Wydawać by się mogło, że pojęcie mitu rodzinnego, traci na znaczeniu wobec przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie. „W ciągu czterdziestu ostatnich lat, pisze Tomasz Szlendak w „Socjologii Rodziny” (Socjologia Rodziny Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo PWN 2010, s. 376), radykalnie zmieniły się postawy ludzi wobec małżeństwa, rodziny, wychowania dzieci, rozwodów, samotnego rodzicielstwa. W latach 50. i 60. rodzina była podstawowym warunkiem odczuwania szczęścia. Im bliżej roku 2000, tym mniej ludzi tak sądziło.”

Można byłoby powiedzieć, iż dystans 40. czy 50. lat wobec obecności mitów w ciągu wieków nie może im zagrażać. Ale wnioskiem ważniejszym i prawdziwszym będzie przekonanie, iż trudny czas kryzysu w jakim postrzegana jest dziś rodzina wzmaga ową trwogę, o której pisze Hans Blumenberg, choć zapewne bardziej nieświadomie niż świadomie. A co za tym idzie to właśnie w micie rodziny należy dostrzec szansę znajdowania dróg wyjścia, co nie oznacza zaniechania działań w sferze ekonomicznej i społecznej.

Autor: Zygfryd Klaus

Comments for this post are closed.