Aktualności

Artykuły na temat psychologii i psychoterapii.

Grupa wsparcia i warsztaty dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej

Udzielamy całościowej pomocy psychologicznej rodzinom doświadczających konfliktów przed, w trakcie i po rozwodzie poprzez:
• grupy wsparcia dla osób rozstających się
• warsztaty dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej

Celem zarówno grup wsparcia, jak i warsztatów jest pomoc rodzicom w zadbaniu zarówno o siebie, jak i o dziecko, w niezwykle trudnej emocjonalnie sytuacji rozwodu. Służą one zapobieganiu negatywnym skutkom przeżywanego lęku, niepokoju, złości i innych reakcji emocjonalnych. Doświadczanie wsparcia i pomocy psychologicznej pomaga przejść w miarę bezpiecznie w skomplikowanym i wieloaspektowym procesie.
Przed przyjęciem do grupy wsparcia, względnie na warsztat, przewidujemy wstępną, indywidualną konsultację osób zainteresowanych z naszymi specjalistami prowadzącymi zajęcia.

Termin rozpoczęcia spotkań planowany jest od lutego, w zależności od zebrania się grup. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa wsparcia dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej.
Grupy otwarte są planowane co sobotę. Koszt dwugodzinnego spotkania 100 zł.
Prowadzące – Beata Podgórska / Agnieszka Dębniak w godzinach 10:30 -12:30
Prowadzące – Jadwiga Mrozowicka / Iwona Lassota w godzinach 12:30 -14:30

Warsztaty dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej.
Cykl 10 spotkań 3 godzinnych
Planujemy warsztaty co drugą sobotę, by mogli uczestniczyć w nich obydwoje rodzice naprzemiennie w oddzielnych grupach. Koszt trzygodzinnego spotkania 150 zł.
Prowadzące – Beata Podgórska / Agnieszka Dębniak w godzinach 12:30 -15:30
Prowadzące – Jadwiga Mrozowicka / Iwona Lassota w godzinach 9:30 -12:30

Nabór zarówno do grupy wsparcia, jak i na warsztat prowadzimy od stycznia br. Przed przyjęciem do grup przewidywana jest wstępna indywidualna konsultacja z prowadzącymi.

Konsultacje do grupy: Beata Podgórska / Agnieszka Dębniak w środy w godzinach 16-18.
Beata Podgórska tel. 607-774-362, Agnieszka Dębniak tel. 604-131-347

Konsultacje do grupy: Jadwiga Mrozowicka / Iwona Lassota w piątki w godzinach 15-17.
Jadwiga Mrozowicka tel. 601-410-449, Iwona Lassota tel. 512-505-95

Comments for this post are closed.